Emri i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka filluar ta shfrytëzoj edhe “Vikipedia”.

Tek informatat për vendin tone, “Vikipedia” në anglisht, frëngjisht dhe në gjuhën greke por edhe në më shumë gjuhë të tjera botërore është theksuar se emir i ri i shtetit është Republika e Maqedonisë së Veriut.

Gjithashtu është theksuar edhe arsyetimi se kjo është bërë me marrëveshjen e Prespës, përmes së cilës iu dha fund kontestit 27 vjeçar për emrin mes Shkupit dhe Athinës.