Edhepse ne rrjedhe e siper eshte duke u zhvilluar hetimi se si ka ndodhur aksidenti deri me tash eshte zbukuar shpejtesia me te cilen ka udhetuar autobusi para fatkeqesise e cila ka arritur prej 80 deri 85 kilometra ne ore.

Kontrolli i deritanishem i autobusit nuk ka hasur ne ndonje defekt mekanik. Hetimin jane duke e bere nje grup ekspertesh nga fakulteti makinerik ne Shkup.