Për arsye të punimeve teknike që do të ndërmerren nga rrjeti elektro distributiv, nesër pa energji elektrike do të mbeten një pjesë e shfrytëzuesëve të komunave të Sarajit, Studenipanit, Gjorçe Petrovit dhe Qendrës.

Në periudhën nga 10 deri në ora 12 pa energji elektrike do të mbeten shfrytëzuesit nga fshati Radushë në Komunën e Sarajit, gjegjësisht nga 9 deri në ora 15 shfrytëzuesit e rrugës 1,4, dhe 6 të fshtatit Batincë, komuna e Studeniçanit.