Kryeministri Zoran Zaev do të kërkojë përgjegjësi nga funksionarët përderisa nga ana e të gjitha institucioneve kompetente dëshmohet se ka pasur përzierje ose ndikim gjatë punësimit në institucionet shtetërore.
Këtë e paralajmëroi sot Zaev, i cili ka marrë pjesë në konferencën “Reformat institucionale për luftë kundër korrupsionit, praktika më të mira duke lëvizur drejt modelit evropian – shembull italian”.

Zaev do të kërkojë përgjegjësi nga funksionarët përderisa KSHPK zbulon se ka pasur përzierje ose ndikim gjatë punësimeve.

“Nëse Komisioni antikorruptues ose ndonjë institucion tjetër tregon dhe dëshmon se ka pasur përzierje, shkelje të ligjit, ndeshje të interesave do të kërkoj përgjegjësi direkte”, deklaroi Zaev.

Në pyetjen e gazetarëve pse deri tani nuk ka dorëheqje nga familjarët e afërt të punësuar në institucionet shtetërore nga partnerët e koalicionit, kryetari i Qeverisë vendimtar se porosia është dërguar deri te të gjithë.

“Do ta lë secili vetë të sjellë vendimin, ndjenjat dhe përgjegjësitë e tij, para se gjithash sjellja etike është shumë e rëndësishme. Për atë porosinë e dërgova deri te të gjithë”, tha Zaev, duke shtuar se fokusi duhet të jetë në barazinë e qytetarëve para institucioneve të sistemit.

Pres, potencon, atje ku ndjenja etike nuk është plotësuar të tërhiqen hapa, por njëkohësisht pres para ligjit të gjithë qytetarët të kenë shanse të barabarta.

“I përshëndes vendimet etike të të gjithë funksionarëve publik, pa dallim nëse janë nga pushteti ekzekutiv ose nga cilido pushtet tjetër: kuvendor, gjyqësor ose lokal, të cilët do të ndërmarrin hap të tillë, sepse nuk duhet diçka të jetë vepër penale. Sjellja etike, gjithashtu, është postulat i rëndësishëm sipas të cilit duhet të udhëhiqemi dhe të dërgojmë porosi të shembujve që janë të domosdoshëm për zhvillimin e tërësishëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, deklaroi kryeministri Zaev.