Një studim i realizuar së fundi mbi efektet e ndotjes në vend e lidh atë me gjendjen shpirtërore të njerëzve, duke e përshkruar si një faktor me ndikim të drejtpërdrejtë.

“Nuk është e vështirë të kuptohet se çfarë po ndodh. Niveli tejet i lartë i ndotjes së ajrit po ul lumturinë e njerëzve të kombit më të populluar të botës”, thotë Siqi Zheng, autor i studimit. Një studim i realizuar së fundi mbi efektet e ndotjes në vend e lidh atë me gjendjen shpirtërore të njerëzve, duke e përshkruar si një faktor me ndikim të drejtpërdrejtë.

“Nuk është e vështirë të kuptohet se çfarë po ndodh. Niveli tejet i lartë i ndotjes së ajrit po ul lumturinë e njerëzve të kombit më të populluar të botës”, thotë Siqi Zheng, autor i studimit.