Territori i Maqedonisë ka lokalitete të rëndësishme gjeologjike të cilat datojnë miliona vite më parë dhe konsiderohet të jenë të vetmet në botë. Për shkak se janë specifike, ato mund të jenë atraktive për vizitorë të shumtë nga vendi dhe të huaj.
Prapëseprapë, Ministria e Mjedisit Jetësor këtë vit ka ndarë vetëm 6,5 mijë euro për mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë gjeologjike, e cila në qoftë se dëmtohet apo shkatërrohet, nuk mund të zëvendësohet.
Për më shumë shikojeni dokumentarin e përgatitur nga Respublica.edu.mk.