Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit sot do të mbajë seancë.

Në rend dite janë më shumë pika mes të cilave edhe propozim-rregullorja për punës e KSHPK, hapja e procedurës sipas detyrës zyrtare për përplasje të mundshme të interesave dhe veprimi i KSHPK rreth lëndëve konkrete.