Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka licencuar trajnuesit shtetërorë të cilët do të kujdesen për edukimin e këshillave zgjedhorë për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Në mesin e 7 shqiptarëve për trajnues shtetëror nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, tre nga ta janë të punësuar në komunën e Tetovës.