Seancë e Komisionit kuvendor për Arsim, Shkencë dhe Sport.

Seancë e Komisionit kuvendor për Transport, Lidhje dhe Ekologji.