Ndërmarrja Publike “Shkupi” sot ka njoftuar se është shpallur tenderi ndërkombëtar për furnizimin e autobusëve ekologjik CNG.

“Procedura do të zhvillohet në pajtueshmëri me rregullat dhe procedurat e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me të cilën NQP ‘Shkupi’ do ta realizojë furnizimin”, thuhet në komunikatë.

Firmat e interesuara më shumë informacione mund të marrin në linkun
https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html
Dokumentacioni i tenderit është pa pagesë.