Trajnime edukative për Ndihmën Urgjente Mjekësore dhe menaxhimin me resurse, të dedikuar për personelin shëndetësor, policinë, armatën dhe brigadat zjarrfikëse me qëllim të trajtimit më të mirë në rast të katastrofave masive do të mbahet sot në Shkup.

Deklarata për mediat do të japin ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe dhe drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, Jovan Despotovski.

Trajnimi i cili do të zhvillohet në M6 Qendrën edukative të SHA “Birraria” Shkup, e zbaton ekipi i ekspertëve nga Shteti i Izraelit.