Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale.

Në seancë do të mbahet debat publik me temë “Propozim-ligji për mbrojtje sociale”.