Ministri i Kulturës, Asaf Ademi, sërish ka dalë në krye të listës me harxhime më të ulëta në krahasim me ministrat tjerë në Qeveri.

Kjo është konfirmuar edhe në të dhënat zyrtare që janë shpallur në ueb faqen e Qeverisë.

“Ashtu siç ju informova edhe më parë, unë kështu e udhëheqi Ministrinë.

Tashmë konfirmuar edhe në webfaqen zyrtare të qeverisë: https://vlada.mk/otchetnost-troshoci , ka njoftuar Ademi përmes facebookut.

Ai ka publikuar edhe grafikonin që dëshmon se më tepër ka harxhuar nga rroga e vetë, se nga buxheti i shtetit: