Japonia është e njohur për ditët e pafundme të punës së punëtorëve, të cilët shpesh janë të detyruar të punojnë një numër të pabesueshëm orësh.

Megjithatë, disa kompani kanë filluar të kuptojnë se punëtorët duhet të flenë për të qenë produktivë. Një nga këto kompani filloi të inkurajojë konkretisht punonjësit për të fjetur më shumë duke i shpërblyer me lekët që ata do të shpenzonin nëpër kafene ose në mensë ndërsa ishin ende në orarin e tyre të punës. Crazy, një kompani e planifikimit të dasmave në Tokio, njoftoi kohët e fundit një “sistem shpërblimi për gjumin” për të inkurajuar punonjësit e saj për të fjetur më shumë. Ai ka bashkëpunuar me Airweave, një agjenci e specializuar në teknologjinë e analizës së gjumit, e cila do të mundësojë sistemet e monitorimit të gjumit. Punëtorët që instalojnë aplikacionin Analiza e gjumit në telefonat e tyre dhe ndajnë të dhënat e tyre me kompaninë do të jenë në gjendje të marrin pikë bazuar në sa orë flenë natën.

Crazy është e bindur se sistemi i ri i shpërblimeve do të përmirësojë zakonet e jetesës dhe shëndetin e përgjithshëm të punonjësve të tij, si dhe do të përmirësojë produktivitetin e tyre.

Kompania kishte prezantuar sistemin e shpërblimit të gjumit në një bazë eksperimentale, por vendosi ta zbatojë atë zyrtarisht tetorin e kaluar, sepse rezultatet e testimit tejkaluan pritjet. Punonjësit që morën pjesë në studim përmirësuan kohën e tyre të gjumit dhe shëndetin e përgjithshëm, rritën produktivitetin e tyre në punë dhe treguan një krijimtari më të madhe, një cilësi të vlefshme në biznesin e kompanisë.

Punonjësit që arrijnë të flenë të paktën 6 orë në natë, së paku pesë ditë në javë, fitojnë qindra pikë që mund të konvertohen në para të cilat ata mund ti përdorin madje si dieta edhe në mencën apo kafenetë e ambienteve të kompanisë.

Për shembull, nëse aplikacioni tregon se një punonjës ka fjetur minimumin 6 orë në natë, për pesë net në javë, ai do të marrë 500 pikë (ekuivalent me 500 yen, 3.8 euro).

Nëse ata mund ta bëjnë atë 6 herë në javë, ata marrin 600 pikë, dhe duke arritur pragun 6-orësh për një javë të tërë ata marrin 1,000 pikë.

Punonjësit gjithashtu marrin një bonus prej 1.000 pikësh nëse i ndajnë të dhënat e gjumit me kompaninë për një muaj të tërë, edhe nëse i përmbushin qëllimet e përcaktuara të gjumit.

Çmimet mund të duken modeste, por sistemi i shpërblimit të gjumit është shumë interesant, sepse ai tregon një ndryshim të mentalitetit në një vend si Japonia, ku mbingarkesa dhe lodhja në punë janë probleme të përhapura.

Marrë nga: notizie.delmondo.info- Përgatiti F.H, SYRI.net