Varësia nga droga tek të miturit paraqet element shqetësues, megjithatë kjo kategori nuk ekziston për shtetin. Ndihma e vetme të cilën ata e marrin është ajo nga organizatat joqeveritare. Material i përgatitur nga ekipi i “360 gradë”.