Komisioni për antikorrupsion ka hapur raste të reja kundër më shumë gjykatësve për keqpërdorim dhe veprime korruptive. Komisioni do ta shqyrtoj gjendjen e pronës të gjykatësit të Gjykatës Penale Vlladimir Pançevski, më pas të kryetarit të Gjykatës Supreme, Jovo Vangellovski si dhe gjykatësve Aleksandra Zafirovska, Svetlana Kostova dhe Sofija Llalliçiq.