Ndonëse me një muaj vonesë, megjithatë pas insistimit të redaksisë së Portalb.mk, Ministria e Punëve të Jashtme e ka publikuar udhëzimin zyrtar për përdorimin e emrit të ri të shtetit “Maqedonia e Veriut”, edhe në gjuhën shqipe, njofton Portalb.mk.

Në kushte kur nuk ka pasur version zyrtar për përdorimin e emrit të ri në gjuhën shqipe, mediat shqiptare kanë të detyruara ta përkthejnë nga anglishtja ose maqedonishtja, secili në formën e vet, sipas së cilës, janë evidentuar edhe gabime të termeve.

Më poshtë mund ta lexoni në formë integrale, udhëzimin për përdorimin e emrit të ri:
Duke marrë parasysh ndryshimin e fundit të emrit zyrtar të Maqedonisë së Veriut, paraqesim udhëzues që do të mund të përdoret gjatë përshkrimit të vendit tonë në përputhje me Marrëveshjen e Prespës.

Ju lusim t’i përdorni termat në vijim:
Emri zyrtar i shtetit: “Republika e Maqedonisë së Veriut”; Emri i shkurtër: “Maqedonia e Veriut”.
Shtetësia: Maqedonase /qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Gjuhë zyrtare : Gjuha maqedonase
Kodet e shtetit: MK dhe MKD
Mbiemri “maqedonas /maqedonase” të përdoret kur ka të bëjë me identitetin etnik dhe kulturor të popullit, gjuhës sonë, historisë, kulturës, trashëgimisë, territorit dhe karakteristikat e tjera. Termat e tilla në këtë kontekst janë veçanërisht të ndryshme nga ato që përdoren dhe që kanë të bëjnë me rajonin e Maqedonisë në Greqi.
Shembuj për përdorim të drejtë: Identiteti etnik maqedonas, gjuha maqedonase, kultura maqedonase, territori maqedonas, populli maqedonas, historia maqedonase, malet maqedonase, letërsia maqedonase, shkrimi cirilik maqedonas, ushqimi maqedonas, kishat maqedonase e të tjera.

Shembuj me përdorim të gabuar: mbiemra të tjerë, duke përfshirë edhe “Maqedonaso-veriorë”, “Maqedonisë V.” dhe “Maqedonasoveriorë”, nuk duhet të përdoren.

Forma shtuese për shtetin, organet e tij zyrtare dhe institucionet e tjera publike, si dhe subjektet private dhe aktorët, që kanë të bëjnë me shtetin të themeluar me ligj dhe shfrytëzojnë mbështetje financiare nga shteti për veprimtari jashtë shtetit, duhet të jetë: “ i Republikës së Maqedonisë së Veriut” ose “Maqedonia e Veriut”.
Shembuj me përdorim të drejtë për shtetin, organet e tij zyrtare dhe institucionet e tjera publike: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kryetari i Maqedonisë së Veriut, Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut, Komuna e Ohrit e Maqedonisë së Veriut, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”i Maqedonisë së Veriut.

Shembuj me përdorim të gabuar: mbiemra të tjerë, duke përfshirë edhe “Maqedonaso-veriorë”, “i Maqedonisë”, “Maqedonisë V.” dhe “Maqedonasoveriorë”, nuk duhet të përdoren në këto forma.

Format shtuese për veprimtaritë gjithashtu mund të jenë “maqedonas / maqedonase”
Shembuj me përdorim të drejtë: ekonomia maqedonase, sektori shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, arti maqedonas, muzika maqedonase, bujqësia maqedonase, arkitektura maqedonase, industria ushqimore e Maqedonisë së Veriut etj.

Shembuj me përdorim të gabuar: mbiemra të tjerë, duke përfshirë “Maqedonaso-veriorë”,“Maqedonisë V.” dhe “Maqedonasoveriorë ”, nuk duhet të përdoren në këto raste.