Të drejtë për të votuar në zgjedhjet presidenciale do të kenë 1.808.131 qytetarë të Maqedonisë së Veriut. Prej tyre 1.726.696 në territorin e Maqedonisë së Veriut dhe 77.597 jashtë vendit.

Të drejtën e tyre të votës do të mund ta shfrytëzojnë 1.640 persona në burgje dhe 7 persona të shpërngulur. Ndërsa nga përfaqësitë diplomatike konsullore të drejtën e votës do ta shfrytëzojnë 1.781 shtetas të Maqedonisë së Veriut.

Në Komunën e Ohrit të drejtë vote kanë 52.303 qytetarë, në Novo Sellë 11.365 qytetarë dhe në Komunën e Dibrës 18.625 qytetarë me të drejt vote.