Qytetarët e Maqedonisë vitin e kaluar kanë shpenzuar 133.7 milionë euro online që është për 23.8 milionë euro ose 17.8 për qind më shumë se vitin e kaluar. Më shumë kanë blerë nga faqet e huaja të internetit, por gjithashtu janë blerë edhe produkte nga e-dyqanet e vendit.

Analiza e Asociacionit të Maqedonisë për e-tregti tregon se gjatë vitit 2018 qytetarët kanë fituar më shumë besim në e-tregti dhe online porositë dhe se ka rritje të numrit dhe vlerës së transaksioneve me karta vendore online.