Në Kumanovë nuk ka gjinekologë të mjaftueshëm dhe asnjë mamograf në shëndetin publik, kështu që gratë detyrohen të presin për javë ose të udhëtojnë në qytete të tjera për të bërë ekzaminim, tregoi një hulumtim me titull “Shërbimet shëndetësore më të përdorura për gratë rome në periudhën riprodhuese të nivelit fillor të kujdesit shëndetësor në Maqedoni “, i realizuar nga OJQ Qendra Kombëtare e Romëve (QKR) në Kumanovë, njofton Sdk.mk.

“Ne po ballafaqohemi me mungesën e gjinekologëve në Kumanovë, pritet javë të tëra që të merret një termin në gjinekolog amë. Kumanova nuk ka mamograf. Për këtë kontrollë mjekësore, gratë detyrohen të udhëtojnë në Shkup dhe të presin me muaj “, tha Sabihana Skenderovska nga QKR.

Ajo shton se të gjithë njerëzit duhet të kenë akses në shërbimet shëndetësore që u nevojiten, edhepse në vendin tonë ende hasim dallime të mëdha në qasjen ndaj kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve shëndetësore, veçanërisht për njerëzit që jetojnë në varfëri.

“Mbi 20 përqind e popullsisë së re në moshë pune në vendin tonë, të moshës 15 deri në 24 vjeç, janë të papunë. Barriera më e zakonshme për gratë e papuna është paaftësia financiare për të paguar kontrollet, por edhe për të blerë terapi të nevojshme. Në barnatore që në ditët e para të muajit nuk ka ilaçe që mund të merren me shpenzime të Fondit. Njerëzit me sëmundje kronike detyrohen të blejnë terapi me shpenzimet e tyre. Ne po ballafaqohemi me ndryshime të vazhdueshme në ligjet dhe rregulloret, të cilat nuk janë të njohura për popullsinë, këto të dhëna u treguan nga hulumtimi, “shtoi Skenderovska.

Në Spitalin e Përgjithshëm në Kumanovë, mamografi që ishte 34 vjeç u përplas në tetor 2017. Për një vit e gjysmë, Ministria e Shëndetësisë njofton se do të sigurojë një të ri, por ende pa sukses.