Këmbim i përvojave në pjesën e kontrollit të brendshëm dhe revizion të brendshëm në sektorin publik, është synimi i konferencës ndërkombëtare që do të mbahet sot në Shkup, në organizim të PEMPAL – IACOP.

Është paralajmëruar pjesëmarrja e mbi 70 përfaqësuesve nga ministritë e financave të Amerikës Jugore, Afrikës, Evropës Perëndimore dhe nga shtetet e ish-bashkimit sovjetik.

Para tyre do të drejtohet ministri i Financave Dragan Tevdovski.