Ministria e Brendshme mori ndihmë financiare nga Republika Çeke në vlerë prej një milion euro. Donacioni do të përdoret për të forcuar kapacitetet e shërbimit kufitar, luftën kundër krimit të organizuar dhe sektorin e aviacionit. Siç theksoi ministri Spasovski, ky donacion zgjeron fushën e bashkëpunimit të ndërsjellë me Republikën Çeke, dhe me këto fonde shërbimet teknike do të forcohen, me theks të veçantë në politikën e migracionit.