Autoritetet në Shkup kanë bërë të ditur se në të ardhmen makinat e taksive në të ardhmen do të kenë tabela me ngjyrë të verdhë dhe se ato do të dallojnë nga të tjerat. Me këtë siç thuhet do të eliminohen kompanitë dhe makinat e palicencuara që funksionojnë në të zezë.

Kjo kërkesë është bërë nga Shoqatat e taksi vozitësve. Një risi tjetër është se të gjitha makinat e taksive duhet të kenë tabelat ndriçuese. Këto ndryshime janë pjesë e ligjit të ri për taksi vozitësit. (INA)