Sipas statistikave më të reja zyrtare, rrogat mesatare më të larta në rajon janë në Slloveni dhe Kroaci, ndërsa më të ulëta në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Serbi.

Rroga mesatare mujore në Slloveni arrin 1108 euro dhe është dyfish më e lartë se te të gjitha vendet e rajonit në Ballkan, përveç Kroacisë, ku rroga mesatare arrin 873,9 euro.

Pas Kroacisë vijon Mali i Zi, ku sipas informatave të Entit Statistikor të Malit të Zi, rroga mesatare ka prekur 511 euro, në korrik të këtij viti. Rrogat më të ulëta janë në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri, derisa në Serbi dhe Bosnje Hercegovinë janë pak më të larta.

Në BeH rroga mesatare është 469 euro, derisa në Serbi është regjistruar 454,7 euro. Të dhënat e fundit nga Insituti statistikor i Shqipërisë kanë treguar se rroga mesatare në këtë shtet prek 423 euro.

Ndërsa të dhënat e fundit nga Enti statistikor i Maqedonisë së Veriut kanë treguar se rroga mesatare në vend arrin 409.8 euro.