Kryeprokurori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Lubomir Joveski gjatë fjalimit të tij theksoi se institucionet duhet të bëjnë përpjekje që drejtësia të arrij tek të gjithë. Sipas Joveskit drejtësia selektive është padrejtësia më e madhe.

“Për luftë të suksesshme me krimin, është e domosdoshme koordinimi dhe bashkëpunimi mes Prokurorisë Publike dhe palëve të tjera në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por parasë gjithash me Ministrisë së Punëve të brendshme dhe institucioneve të tjera të rëndësishme për ndjekjen e krimit”, tha Lubomir Joveski, kryeprokuror.